/* */

Linki

 

 

Poniżej prezentujemy zestaw linków, które nam się czasem przydają, może przydadzą się Państwu:

https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/KsiegiWieczyste [elektroniczny dostęp do ksiąg wieczystych]

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ [elektroniczny dostęp do ewidencji działalności gospodarczej]

http://isap.sejm.gov.pl/index.jsp [sejmowy system informacji o prawie - darmowy]

http://nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html [archiwum kursów walut NBP]

http://www.wfosigw.opole.pl/ [Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - mają tanie pożyczki i totalnie urzędnicze procedury jeśli wiecie co mamy na myśli]

http://www.orfpk.opole.pl/ [Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych - poręcza kredyty w zamian za pieniądze]

http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze [przydatne w sprawach sądowych]

https://www.e-sad.gov.pl/default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 [Elektryczny Lubelski Sad Honorowy :p]

http://www.trybunal.gov.pl/index2.htm

Na skróty